Ouderparticipatie

Gepubliceerd: vrijdag 07 november 2014

School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het verloop van de schoolcarrière van kinderen. De wijze waarop ouders bij de school worden betrokken, verschilt per leer- en ontwikkelingsfase van het kind, de gezinssituatie en de schoolomgeving. Ouderbetrokkenheid is dan ook maatwerk. Het is in het belang van het kind dat scholen en ouders met elkaar in gesprek gaan.

Onderzoek naar ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid bij loopbaanbegeleiding in het Nederlandse onderwijs wijst uit dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kinderen. Thuis kunnen zij een veilige en stabiele omgeving bieden. Zij kunnen hun kinderen stimuleren door regelmatig voor te lezen, betrokken te zijn bij het huiswerk en hen te motiveren als het tegenzit op school. Ook zijn ouders onmisbaar bij loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding en bij het voorkomen van schooluitval en schoolverzuim. En ten slotte is de betrokkenheid van ouders belangrijk voor de school als geheel: een school waarin talenten worden benut, ouders, leraren en leerlingen respect hebben voor elkaar en waarin helder is welke gedragsregels er gelden. Scholen mogen verwachtingen hebben over de betrokkenheid van ouders en hen hierop aanspreken. Andersom mogen ouders van scholen verwachten dat zij hen actief betrekken bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind. Het is belangrijk dat ouders en scholen met elkaar samenwerken.